Breekwerf

Breekwerf

Op onze breekwerf kan er metselwerkpuin, betonpuin en teervrij asfaltpuin gestort worden afkomstig van o.a. gebouwen en wegenis, het aangevoerde materiaal wordt afzonderlijk gestockeerd en behandeld.
Het puin kan in verschillende fracties gebroken worden tot herbruikbare, COPRO-BENOR-gekeurde materialen.

Het puin wordt met een kraan in de vulbunker geladen en gaat via de opvoerband naar de voorafzeving.

Het zand wordt afgezeefd en apart gestockeerd, de brokstrukken worden via de leesband naar de breker gevoerd.

Magneetband

Op de leesband wordt al een eerste manuele triage gedaan: losse stukken ijzer, hout, papier, plastiek en andere eventuele verontreinigingen worden er uitgeraapt en in respectievelijke afvalcontainers gegooid.

na de eerste breking gaat het puin over een magneetband die het resterende ijzer wegneemt.

hierna wordt het puin naar de eerste zeef getransporteerd, de fracties kleiner dan 40 mm gaan door naar de tweede zeef, de fracties groter dan 40 mm gaan via de nabreker terug naar de eerste zeef.

De gebroken granulaten worden in verschillende korrelmaten afgezeefd zijnde: 0/4 – 4/20 – 20/40 – 0/20 – 0/40.

Contact en openingsuren

Verantwoordelijke: Carine Rijckbosch
03 888 71 00
info@rumstrecycling.be 
carine@rumstrecycling.be
prijsvraag@rumstrecycling.be

0478 84 85 38
werkdagen: 07:00 – 17:00u
zaterdag: 07:00 – 12:00u