TOP

TOP

Wanneer er op de werf zelf geen technisch verslag kan opgemaakt worden, bieden wij u een oplossing om uw gronden alsnog af te voeren zonder technisch verslag. Hiervoor verstrekken wij u een transportdocument waarmee u de grond van op uw werf ,naar onze tijdelijke opslagplaats kan transporteren. Op onze site wordt uw grond dan apart opgeslagen om vervolgens bemonsterd en geanalyseerd te worden zodat er alsnog een technisch verslag kan opgemaakt worden. Nadat wij  voor uw grond een technisch verslag hebben opgemaakt, laten we dit voor u conform verklaren. Vervolgens kan u uw grond opnieuw ophalen om naar zijn definitieve bestemming af te voeren of ervoor kiezen om hem door ons te laten overnemen.

Ook het fysisch scheiden van grond en stenen kan door onze zorgen gebeuren. Wij hebben op onze site de beschikking over een zeer robuuste, vaste zeefinstallatie. Standaard wordt de grond uitgezeefd op 40mm. Wij beschikken echter of meerdere types van zeefnetten zodat we onze gronden nog fijner kunnen uitzeven.

Onze zeefinstallatie is ook uitgerust met een bekalkingsinstallatie.  De combinatie van kalk en zeven stelt ons in staat om moeilijk te herbruiken gronden alsnog te recycleren voor een nuttige toepassing. Bekalkte gronden zijn immers heel makkelijk verwerkbaar en zeer goed verdichtbaar.

Contact en openingsuren

werkdagen: 07:00 – 17:00u
Verantwoordelijke: Jago Meysman

0476 44 03 65
jago@rumstrecycling.be