CGR

Centrum voor GrondReiniging (CGR)

Als uit de analyses en/of Technische Verslagen (TV) en bijhorende conform verklaringen blijkt dat de gronden verontreinigd zijn, wordt de grond behandeld in onze CGR. Afhankelijk van de aard en de concentratie van de vervuiling wordt er gekozen voor biologische, fysicochemische of thermische grondreiniging.

Biologische grondreiniging is de creatie van optimale omstandigheden om vervuilende parameters via een natuurlijk proces te laten afbreken. Wanneer bepaalde stoffen zoals minerale olie of BTEXN in de natuur terechtkomen zullen deze langzaam door de in de natuur aanwezige organismen worden afgebroken. In onze hallen kunnen wij de omstandigheden zodanig optimaliseren dat dit natuurlijke afbraakproces wordt gestimuleerd en versneld.

Fysicochemische grondreiniging is een techniek waarbij de fijne en de grove deeltjes in de bodem door cyclonen van elkaar worden gescheiden. De vervuiling hecht zich aan de fijne deeltjes ( deeltjes <63μm en de organische stof). Hierdoor krijgt men na scheiding van de deeltjes een grove, zuivere fractie en een fijne, vervuilde fractie.  De grove fractie, het gewassen zand en de gewassen granulaten, worden na uitkeuring opnieuw gebruikt in verschillende toepassingen. De fijne fractie, die de vervuilende parameters bevat, wordt via persen ontwaterd en vervolgens gestort.

Bij thermische reiniging wordt de grond opgewarmd zodat de verontreinigende stoffen verdampen. Van zodra de verontreinigende stoffen in gasfase zijn worden ze volledig verbrand. Het grote voordeel van thermische reiniging is dat je er zeer zwaar verontreinigde gronden mee kan reinigen. Het nadeel is dat dit een dure techniek is. Thermische reiniging voert Rumst Recycling niet zelf uit. Voor dit procedé doen we beroep op derden

Na behandeling van de verontreinigde bodem kan deze opnieuw worden hergebruikt. Zowel onze C-TOP als onze CGR zijn aangesloten bij Grondwijzer VZW.

Procedure overname van vervuilde bodem.

Wanneer je geconfronteerd wordt met een vervuilde bodem die dient te worden afgevoerd, zijn er een aantal stappen die moeten worden doorlopen (zie figuur).

Bij een offerte aanvraag is het zeer belangrijk om alle beschikbare informatie te delen. Indien je moeilijkheden ondervindt bij het aanvragen van de grondtransportmelding, geef ons dan een seintje. Wij helpen je graag verder!

Aan- en afvoer van de bodem kan zowel via de weg als via het water en kan zowel door jou persoonlijk als door ons worden georganiseerd.cgr slider image cgr slider image cgr slider image

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Lees meer Verder gaan